Fertőd története

Eszterháza története

ESZTERHÁZA,

herczegi kastély és kert Sopron vgyében, Sopronhoz keletre 3, a Fertõ tavához 1/4 mfdnyire.
Az eszterházi kastélyt és kertet, mellyek pazar pompásságuk miatt magyar Versaillesnek neveztettek, bár hajdani fényükbõl sokat vesztettek, most az egész országban a legszebb s legdicsõbb kastélyok és kertek közé sorozhatjuk. Épült ez a süttöri vagy söjtöri határban rónaságon. A várkastélyhoz mindenfelõl fasorok visznek be, s maga számos urasági mesteremberektõl lakott épületekkel, istállókkal, kétfelõl pedig a nyári és téli kertektõl vétetik körül.

Az egész két részre van osztva, u.m. al- és fel-épületre. A felsõ vagy tulajdonképeni kastély köröskörül faragott képekkel párkányoztatik.
Egész szélessége kivülrõl 54 öl, szárnyai 25 öl szélesek, 12 öl hosszak.
Van benne 126 ékesen kifestett és bõven megaranyozott szoba, ide nem számlálván a különbözõ csarnokokat és termeket.
Az alsó épületben 2 felöl 46 szoba számláltatik az udvari játékszinen kivül.
Kerülete az egész Eszterházának a kertekkel együtt 6000 bécsi ölet, vagyis 1 1/2 német mértföldet tesz.
Van itt 13 zsellérház is, 280 lakos, eredeti angolménes, és egy répaczukorgyár, melly évenként készit 400 mázsa fejéritett czukrot, 100 mázsa jobbféle szörpöt, és 500 mázsa melassát.
A leirt eszterházi pompás kastély az Eszterházy herczegi család majorátusi birtokához tartozik.

SÜTTÖR,
magyar falu, Sopron v.megyében, közel a Fertõhöz, Sopron-tól keletre 3 mfd., 750 kath. lak., s paroch. templommal.
Eszterháza pompás kastélyával együtt e helység határára épült.
Földjei nagyon középszerüek; legelõje posványos; szénája, nádja a Hanságból elég, erdeje nincs.
Urbéri gazda 93. Földesura h. Eszterházy, s nevet ad egy uradalomnak.
    (Magyarország geographiai szótára.   Kiadta: Fényes Elek.   Pesten, 1851.)

 


Asztali bor cimkéje, Herczeg Esterházy pincészetébõl egykor... (Fotó: Kocsis F.)

Asztali boros üvegek, Herczeg Esterházy pincészetébõl egykor... (Fotó: Kocsis F.)

és boros üveg Herczeg Esterházy pincészetébõl ma... (Fotó: Kocsis F.)

 
Eszterháza, kastélykert korabeli térképe (Fotó: Kocsis F.) (A képre "kattintva" a térkép feliratozása olvashatóvá válik)

FERTÕD

Süttör település egy 1313. évi bizonyságlevélben fordult elõ elõször
írott formában, "Sehter" névalakban.
Eszterháza elsõ írásos említése 1766 -ban, Miklós herceg levelében történt
a jelenlegi ismeretek szerint.
Eszterháza nevét 1950. május 7-én Fertõdre változtatták, majd az 1950. nyarán
induló magyarországi közigazgatási átszervezések kapcsán 1950. szeptember
7-én Süttört is hozzácsatolták, mint Fertõd II. kerületét.
1995. július 1 -ével Fertõdöt várossá nyilvánította a Magyar Köztársaság
elnöke.
A város három településrészbõl tevõdik össze:

 1. Eszterháza
 2. Süttör
 3. Tõzeggyármajor

Miklós Nap

Több éves hagyomány már Eszterházán a kastély építtetõjérõl, Esterházy Miklós
hercegrõl elnevezett Miklós Nap.
A Herceg 1762-ben került a majorátus élére, aki a Habsburgok szolgálatában
eltöltött külföldi tartózkodás után hazatérve kezdte meg a jelenlegi kastély
építését. Miklós 1762-1766 között építette fel a patkó alakú barokk
épületegyüttest osztrák mesterek - Jakoby, Hefele, Mödlhammer - közremûködésével.
A Herceg 1790-ben bekövetkezett haláláig folyamatosan építkezett, s a kastélyhoz
tartozó cselédek ill. az itt dolgozó kézmûvesek letelepítésével létrehozta
Eszterházát, az épületegyüttestõl nyugatra. A kastély fénykora Miklós herceg
haláláig tartott, aki a 18. sz. barokk-rokokó pompájának minden eszközét
felhasználva Operaházat, Bábszínházat hozott létre: német színtársulatokat, olasz
és francia balett-táncosokat alkalmazott. Európa hírû zenekara élén Joseph Haydn
a világhírû zeneszerzõ állt, mint a család házi zeneszerzõje és karmestere.
Felépítette a Muzsikaházat, urak- és udvari személyzet házát, lovardájában 110 ló,
kocsi- és szerszámkiállítás volt, 150 fõnyi testõrségének (gránátosok)
õrségépületeket emelt, a faluban álló Beszálló vendéglõ pedig a bécsi postakocsi
végállomása lett.
Csatornát készíttetett a Hanságban, s töltést a lápon át Pomogyig, hogy
lerövidítse az utat Pozsony felé.

"A csillagot mely korán-kelõ
szegények szemén ragyog tovább
szeresd."

            (Locsmándi László: Hajnali harmatcseppek)

A Köztársaság Elnökének 93/1995. (VI.2.) KE határozata
városi cím adományozásáról

A belügyminiszter elõterjesztésére a városi címet adományozom 1995. július 1.
napjával:
1.  a Baranya megyében lévõ
      Sásd,
2.  a Bács-Kiskun megyében lévõ
      Szabadszállás,
3.  a Gyõr-Moson-Sopron megyében lévõ
      Fertõd,
4.  a Tolna megyében lévõ
      Bátaszék,
      Simontornya,
5.  Vas megyében lévõ
      Csepreg
nagyközségnek.

                                      Göncz Árpád sk.,
                                      a Köztársaság elnöke
Ellenjegyzem:

                                      Kuncze Gábor s.k.,
                                      belügyminiszter

Fertõd vonatkozású könyvek (a teljesség igénye nélkül):

Bak Jolán: Fertõd irodalma 1763-1938.
Karl Geiringer: Haydn (Bp., 1969.)
Rácz Endre: Fertõd  Schloss Esterházy kastély   (Corvina, 1972.)
dr. Marót János: Fertõd. Utikalauz. (Gyõr-Sopron megyei Tanács Idegenforgalmi
                                             Hivatala - Sopron, 1961. További kiadások: 1962, 1963.)
dr. Marót János: Fertõd. Utikalauz. (Gyõr-Sopron megyei Tanács Idegenforgalmi
                                             Hivatala, 1969. További kiadások: 1971, 1972, 1975, 1976, 1978, 1979.)
Hokkyné Sallay Marianne: A fertõdi Esterházy kastély (Corvina, 1979.)
Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára 17. szám: Fertõd, Esterházy-kastély
                                             (TKM Egyesület, 1979.)
Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára: Fertõszéplak falumúzeum
                                             (TKM Egyesület, 1983.)
A Fertõ-tó és a Hanság tájvédelmi körzetek (OKTH, 1983.)
Péter Katalin: Esterházy Miklós (Bp., 1985.)
Ráfael Csaba: Fertõd Esterházy kastély (Magyar Távirati Iroda, 1988.)
Bak Jolán: Fertõd, Esterházy kastély (Bp., 1992.)
Locsmándi László: Kenyérmorzsák.  Versek  (Locsmándi László, 1992.)
dr. Bodor Péter: Kerékpárral a Fertõ tó körül (Frigoria GMK Kiadóiroda, 1993.)
Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára 494. szám: Fertõ-Hanság Nemzeti Park
                                             (TKM Egyesület, 1994.)
Bárdosi János: A magyar Fertõ halászata (A Soproni Múzeum Kiadványai 1.   1994.)
Fertõd. Fertõd múltja és jelene (KSH Gyõr, 1995.)
A Fertõdi Általános Iskola Évkönyve 1995-1996 (Fertõdi Általános Iskola, 1996.)
Fertõ-Hanság Nemzeti Park (Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága, 1997.)
Természetvédelem. Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
                                          (KTM Természetvédelmi Hivatal, 1997.)
Szalon 1998/1. (Folium Nyomda Kft., 1998.)
Escort sorozat: Stefánka László, Krisch Magdolna: Ismerkedés Fertõddel
                      (Escort 96.Bt., 1999.)
Escort sorozat: Stefánka László, Krisch Magdolna: Kirándulás a Fertõparton
        (Mörbischtõl Pamhagenig)  (Escort 96.Bt., 1999.)
Foci minden szinten (Gyõr-Moson-Sopron megye labdarugó kiadványa)
                      (Kreatív Marketing Kft., 1999.)
Kultúrával a nyugat kapujában: Nemzeti Fesztivál 2000 (Gyõr-Moson-Sopron megye).
                  (Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ, 2000.)

Szemelvények a város fejlődéséből (2010-2014)

Sajtószoba 2011.okt.-2014.szept. (archív)

Sajtószoba

 

 

  
Ülésezett Fertőd Város Képviselő-testülete. 

2014. augusztus 29. 

Kitüntető cím- és elismerések odaítéléséről döntöttek. 

A Képviselő-testület szerdai ülésén a "Fertőd Város Díszpolgára" kitüntető címet adományozta dr. Kovács Gyula nyugalmazott körzeti orvosnak, 
továbbá "Pro Urbe Fertőd" díjat adományozott dr. Beke Ferenc és Zatykó József kutatóknak, valamint Vincze Zoltán igazgatónak. 
Munkájuk elismeréseként "Elismerő oklevél"-ben részesültek: 
 • Bertha János (Zeneiskola igazgatója),
 • Dori-Horváth Márta,
 • Szalay Józsefné tanár. 
Döntés született a Fertődi Városgazda Kft. ügyében is: pályázatot hirdetnek a Kft. ügyvezetői pozíciójának betöltésére. A pályázat beadási határideje: 2014. szeptember 20. 
Az ülés keretében tájékoztató hangzott el a Leés-erdő rekonstrukciójával összefüggő munkálatokról. A fórumon a Kisalföldi Erdőgazdaság szakemberei válaszoltak a képviselők és jelen lévő lakosok kérdéseire. 
   

Sétányt neveztek el Fertődön az Esterházyakról. 

2014. július 17.

Ülésezett Fertőd Város Képviselő-testülete.

A tegnapi napon megtartott ülésén Fertőd város képviselői közterületek elnevezéséről döntöttek. Régi "adósságukat" törlesztették azzal, hogy Esterházy Fényes Miklósról (születésének 300. évfordulóján) nevezték el a kastéllyal szembeni sétányt. Ugyancsak mától utca viseli Cziráky Margit grófnő nevét. Döntöttek arról is, hogy Haydn sétányra keresztelik a Kovács közt, amely egy 2010 évi beruházás kapcsán ezen a néven vált közismertté. 
Emléktábla állítására kerül sor dr. Beke Ferenc születésének 100. évfordulója alkalmából Fertődön. 

Magas rangú vendégek Fertődön.

2014. július 5.

Fertődre látogatott a Venezuelai Bolivári Köztársaság Magyarországi nagykövete.

Kocsis Ferenc polgármester meghívására tegnap Fertődre érkezett a Venezuelai Bolivári Köztársaság Magyarországi nagykövete, Raúl José Betancourt Seeland által vezetett delegáció. 
A delegáció fogadásán jelen volt Herceg Esterházy Antal és Bodrogai László, az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont főigazgatója is. 
A Venezuelai Bolivári Köztársaság nemzeti ünnepe, a Függetlenség Napja alkalmából a Muzsikaházban megkoszorúzták  Francisco de Miranda marsall mellszobrát. 
A koszorúzás után a vendégek megtekintették a Joseph Haydn Emlékkiállítást, a Helytörténeti Múzeumot, a tavaly elkészült Marionett Színházat, végül pedig az Esterházy-kastély kiállító termeit. 
  

30. Régi Zenei Napok.

2014. május 17.

Meghosszabbított határidő az Esterházy-kastélyban megrendezett kurzusokra.

A 30. Régi Zenei Napok mesterkurzusaira a jelentkezési határidőt - az ének kurzus kivételével - a szervezők 2014. május 26-ig meghosszabbították. 
  
Fertődi és fertőszentmiklósi borászok vitték el a "pálmát".

2014. április 28.

Ismét megválasztották Fertőd Város Borát.

Pénteken immár hagyományosan a fertődi Kastélykert Pizzéria adott otthont a "Fertőd Város Bora" versenynek - melynek szakmai lebonyolítása a Bormarketing Műhely Nonprofit Kft. segítségével történt. 
A kiírás szerint a Fertő-parti települések (Fertőendrédtől Fertőbozig) borosgazdáinak minőségi borait várta a megmérettetésre városunk.

A Fertőd Város Bora 2014 címet idén fehérbor kategóriában Varga Jenő fertődi borosgazda 2013-as évjáratú Ezerfürtü Csepregi Fűszeres cuvée bora nyerte, míg vörösbor kategóriában Dulitz Tamás fertőszentmiklósi borosgazda 2011-es évjáratú Soproni Kékfrankosa lett a "befutó". 

Fertőd Város Bora - 2014. 

2014. április 11.

Borverseny Fertődön.

Fertőd Város Önkormányzata 2014. április 25-én rendezi meg a „Fertőd Város Bora – 2014” borkiválasztását, melyen az egykori Fertőtáj Hegyközség területén működő bortermelők indulhatnak. A mintákat 2014. április 24-én lehet leadni. További információk a www.fertod.hu honlapon olvashatók. 
 

Pályázat az idegenforgalmi fejlesztések támogatására. 

2014. április 5. 

Megjelent az idegenforgalmi fejlesztések támogatására kiírt pályázat 

A Képviselő-testület döntése értelmében idén is lehet pályázni Fertőd városban 2013-2014 -ben megvalósuló idegenforgalmi fejlesztések támogatására. 


Kezdődik a fertődi Esterházy-kastély parkjának helyreállítása. 

2014. március 10. 

Kiírták a közbeszerzési tendert. 

2014. március 5-én megjelent a Közbeszerzési Értesítőben a Vállalkozási szerződés keretében "a fertődi Esterházy-kastély parkjának helyreállítása I. ütem, a kastélytól nyugatra fekvő kertrész rekonstrukciója: Angolkert, Rózsakert, Marchand-tag" - KEOP-3.1.3/2F/09-11-2012-0013 megnevezésű pályázati felhívás. 

Ülésezett Fertőd Város Képviselő-testülete. 

2014. február 27. 

További támogatás a rászorulóknak. 

A Képviselő-testület tegnapi ülésén elfogadta a 2014. évi munkatervet, módosította a társulás keretében ellátott házi segítségnyújtás ellátásáért fizetendő térítési díjakat. Bővítette a szemétszállítási díjkompenzálást igénybe vevők (
70 év feletti egyedülállók) körét, továbbá anyagilag is támogatja a házi segítségnyújtást igénybe vevő fertődi lakosokat. 

Pályázatot írt ki Fertőd Város Önkormányzata.
 

2014. február 12. 

Pályázat az Önkormányzat arculatának megújítása témakörben. 

Fertőd Város Önkormányzata pályázatot hirdet az Önkormányzat arculatának megújítása témakörben. További információ a város honlapján ( www.fertod.hu ). 


Fertőd 2013. - Évértékelő. 

2014. február 8.

A polgármester értékelte az elmúlt évet. 

Kocsis Ferenc polgármester a 2014. január 27-én elhangzott (Rábaközi Televízió) évértékelő beszédében tájékoztatta a város lakosságát a képviselő testület elmúlt évi munkájáról, elismerve a Polgármesteri Hivatal kiemelkedő tevékenységét is. Beszélt a fennálló, a városlakók komfortérzetét befolyásoló nehézségekről, egyben ismertette a városban folyó beruházásokat. 
Az évértékelő teljes szövege itt érhető el >> 
Az évértékelő videón itt látható >> 

Elfogadták Fertőd 2014. évi költségvetését.

2014. február 5.

Mai ülésén döntöttek  a város 2014. évi költségvetéséről. 

Ma 17.00 órakor kezdődött ülés legfontosabb napirendi pontja a város ezévi költségvetése volt. Az előző napon a Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság által is támogatott tervezetet a képviselők elfogadták. A költségvetés főösszege 1,087 Mrd forint. 
Mint Kocsis Ferenc polgármester elmondta, a szoros és ésszerű takarékos gazdálkodás eredményeképpen sikerült a város gazdálkodását stabilizálni. A 2014-es év a fejlesztések éve lesz. 
A képviselők elfogadták az önkormányzat középtávú tervét, ugyanakkor döntöttek az Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesületi tagság fenntartásáról is a 2014-20 -as időszakban. Az ülésen módosították az önkormányzati lakásokról szóló önkormányzati rendeletet is. 


Eszterháza Központ Fertődön. 

2014. január 23. 

Eszterháza Kulturális, Kutató és Fesztiválközpont létrehozásáról döntött a kormány. 

Annak érdekében, hogy a fertődi Esterházy-kastélyegyüttes a közép-európai régió, Európa illetve a világ egyik kulturális-szellemi központjává váljon, és mint ilyen Magyarország meghatározó kulturális-turisztikai helyszíne legyen, a kormány az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont létrehozásáról döntött tegnapi ülésén. 
A teljes írás itt érhető el >>   

Újévi koncert. 

2014. január 1. 

Hagyományos Újévi Koncert a Fertőd-süttöri Szent András rk. templomban. 

Ma 16 órakor kezdődik az Ágfalvi Fúvószenekar hagyományos Újévi koncertje Fertőd Város Önkormányzata szervezésében. Az immáron 3. alkalommal megrendezett koncertre nemcsak a fertődi, de a környékbeli lakosokat is várják a szervezők. A koncertről TV felvételt készít a Rábaközi Televízió. 

Városi karácsony Fertődön. 

2013. december 24. 

Évbúcsúztató rendezvény az Esterházy-kastélyban. 

Fertőd Város Önkormányzata hétfőn tartotta a Városi karácsony rendezvényét az Esterházy-kastély Télikertjében. Az Advent és a karácsony hangulatát tükröző rendezvényen több száz helyi- és környékbeli lakos vett részt. 
Két nappal korábban ugyanitt adott nagy sikerű koncertet a Fertőd-süttöri Szent András templom kamarakórusa 

Eredményes volt a jegyzői álláshelyre kiírt pályázat. 

2013. szeptember 1-től új jegyző Fertődön.
 

Fertőd Város Polgármestere a Képviselő-testület mai ülésén jelentette be, hogy a Város új jegyzője, Dr. Csoma Sándor 2013. szeptember 1-től áll munkába a Polgármesteri Hivatal élén. 
A testület döntött az idei Városnapok időpontjáról, helyszínéről, valamint a lakosság fokozottabb tájékoztatása érdekében megállapodást köt a Rábaközi Televízióval. Ezzel a lépéssel ezentúl a Tőzeggyári településrész lakói is láthatják a Fertődi rendezvények TV felvételeit, a Képviselő-testület üléseit. 
  
Fertődi bortermelő vörös bora nyerte az idei borversenyt.

2013. augusztus 2.

Ismét megválasztották Fertőd Város Borát.

Tegnap ismét a fertődi Kastélykert Pizzéria adott otthont a "Fertőd Város Bora" versenynek - melynek lebonyolítása a Bormarketing Műhely Nonprofit Kft. szakmai segítségével történt. 
Ezúttal a soproni bortermelők nem indíthatták boraikat, mivel a kiírás szerint a Fertő-parti települések (Fertőendrédtől Fertőbozig) borosgazdáinak kívánt a város megmérettetési lehetőséget biztosítani.

A kiírás értelmében a tipikusan kis bortermelők is "ringbe szállhattak", amelyre ez eddig a nagy soproni borosgazdák mellett lehetetlen volt. 

A Fertőd Város Bora 2013 címet idén a Dollmayer Borászat 2012-es évjáratú cuvée bora nyerte.

Sikeres volt az I. Esterházy Barokk Ételfőző Fesztivál.  

2013. július 22.

Vasárnap délután véget ért az Ételfőző Fesztivál Fertődön.

Az utóbbi idők talán legnagyobb, leglátogatottabb rendezvénye zárult Fertődön, az Esterházy kastély kapujával szembeni sétáló utcán, valamint a vele határos Vári réten. A három napos rendezvényre több ezer érdeklődő volt kíváncsi. A hazánkban egyedülálló rendezvényen két kategóriában - "Úri konyha" illetve "Csárda konyha" - mérhették össze a versenyzők tudásukat. Az országos és európai hírnévnek örvendő zsűritagok nagyon magas mércét állítottak a csapatoknak. Fertőd városa a "Csárda konyha" kategóriában négy csapattal indult, melyek 
 • Fertőd Város,
 • Fertődi Íjász Sportegyesület,
 • Tőzeggyármajor Fejlődéséért és Közbiztonságáért Egyesület,
 • Tőzeggyár településrész csapata. 
Versenyzőink kiválóan szerepeltek, három különdíjat is megszerezve. 
Fertőd Város különdíját a Fertődi Íjász Sportegyesület kapta. 
http://www.fertod.hu/galeria_75.html 
   
Kihelyezett kormányülés volt ma Fertődön.

2013. június 19.

Téma volt az Esterházy-kastély és épületegyüttese is.

A Marionett Színházban tartott átadási ünnepségen fellépett a Győri Filharmonikus Zenekar is. 
http://www.gyfz.hu/hirek/10663/kihelyezett-kormanyulesen-koncertezett-a-gyori-filharmonikus-zenekar/ 
Beszédet mondott Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, dr. Zumbok Ferenc kormánybiztos és Herceg Esterházy Antal is. 
http://www.kisalfold.hu/soproni_hirek/kihelyezett_kormanyules_-_orban_el_kell_tuntetni_a_szocializmus_szellemhazait/2338050/ 

Kihelyezett kormányülés Fertődön.

2013. június 18.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az átadási ünnepségen.

Szerdán kihelyezett kormányülés lesz Fertődön. Orbán Viktor miniszterelnök és a kormánytagok megtekintik az Esterházy kastély már felújított részét, majd 11 órától átadási ünnepségre kerül sor. 
Az eseményen jelen lesznek a sajtó képviselői is. 
http://www.kisalfold.hu/soproni_hirek/kihelyezett_kormanyules_orban_viktor_fertodon/2338050/

Kitűzték a közmeghallgatás időpontját.

2013. április 20.

Május 22-én 18 órától közmeghallgatás lesz Fertődön.

Fertőd Város Képviselő-testülete tegnapi ülésén döntött a közmeghallgatás időpontjáról, mely 2013. május 22-én lesz. 

Döntött a kormány: 100%-ban konszolidálták Fertődöt.

2013. április 8.

Teljes mértékben konszolidálták a 2007-ben kibocsátott "Fertőd Jövője" kötvény adósságállományát.

Április 5-én döntött a kormány annak a 14, ötezer fő alatti településnek az adósság konszolidációjáról, melyek a túl magas adósságmérték miatt decemberben kimaradtak az adósságrendezésből. 
Örömmel fogadtuk a hírt, hiszen az évi mintegy 75 MFt-os kötvénytörlesztés a város működését lehetetlenítette volna el. 
A kormány ezen döntése nagy terhet vett le a város vezetése, valamint lakosaink válláról, elindítva a várost a fejlődés útján. 
A kormányzat intézkedése lehetőséget teremt az ésszerű határok közötti takarékos gazdálkodás mellett arra is, hogy megfelelő hátteret tudjunk biztosítani a városban folyó mintegy 6 Mrd Ft-os kastélyberuházásnak. Sajnos, a város útjai, járdái kritikán aluli állapotban vannak. Égető feladat az újonnan nyitott utcák közvilágításának kiépítése is. 
Az adósságkonszolidáció Fertőd esetében 100 %-os és mintegy 786 MFt adósság kormányzati átvállalását jelenti. 

Kocsis Ferenc, Fertőd Város polgármestere 
  

Álláshirdetés jegyző munkakör betöltésére.

2013. április 2.

Jegyzői munkakör betöltésére írt ki pályázatot Fertőd.

Fertőd Város Polgármestere pályázatot hirdet jegyző munkakör betöltésére. Részletes kiírás: 
www.fertod.hu

A "Fertődi Hírek" már az interneten is.

2013. február 19.

Fertőd Város Önkormányzatának hivatalos lapja, a "Fertődi Hírek" már az interneten is.

Városunk lakóinak kérésére interneten is elérhetővé tettük városunk hivatalos lapjának, a "Fertődi Hírek"-nek eddig megjelent példányait. Ezt követően a megjelenéssel együtt 
online is olvashatók lesznek a lapszámok. 
www.fertod.hu
  
MTA emlékülés Fertődön.

2012. december 7.

"A fertődi kutatóműhely fél évszázada" emlékülés.

December 6-án tartotta a Pannon Növény-Biotechnológiai Egyesület, a Barabás Zoltán Biotechnológiai Egyesület, az Ereky Károly Biotechnológiai Alapítvány, az S-Biotech Kft., valamint a Magyar Növény-Mikroszaporítók Egyesülete emlékülését. 
Dudits Dénes, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke köszöntőjét követően Porpáczy Aladár, Zatykó József és Sági László kutatók előadását hallgathatta meg a több, mint 100 főnyi közönség. 
Zatykó József 80. születésnapja alkalmából Fertődön tartott rendezvény résztvevői köszöntötték a neves fertődi kutatót. 
Az emlékülés Balázs Ervin kutató professzor zárszavával végződött. 
http://www.fertod.hu/galeria_66.html

Vagyon elbirtoklási per Fertődön.

2012. december 6.

A város Képviselő-testülete bírósághoz fordult.

Fertőd Város Önkormányzata bírósághoz fordult Takács György volt alpolgármester önkormányzati tulajdonú ingatlan ingyenes elbirtoklása ügyében. 
Takács György 2012. szeptember 19-én az önkormányzat tulajdonában lévő, Fertőd 1326. hrszú (183 nm) ingatlan elbirtoklási eljárását kezdeményezte. 
Tekintettel arra, hogy az elbirtoklás Fertőd Város Önkormányzata részére vagyonvesztést eredményezne,az eljárást Fertőd Képviselő-testülete bírósági úton megtámadta.  

Új helyi adórendelet.

2012. november 30.

Új helyi adórendeletet alkotott Fertőd Város Képviselő-testülete.

November 28-án és 30-án tárgyalta a testület az új helyi adórendeletet azzal a nem titkolt céllal, hogy a helyi lakosság terheit csak olyan mértékben növeljék, amely elkerülhetetlen. Több mint öt év eltelte után először módosult a kommunális adó összege (10.000 Ft/év/ingatlan). Napi 50 Ft/fő mértékkel emelkedett az idegenforgalmi adó összege (350 Ft/fő/vendégéjszaka). 
Az építményadó összege vállalkozási, üzleti célt szolgáló, lakásnak és üdülőnek nem minősülő ingatlanok esetében 250 Ft/nm/év, azaz egy 20 nm-es üzlethelyiség éves adója 5.000 Ft. Az iparűzési adó mértéke nem változott. 
November 28-án helyi környezetvédelmi rendelet megalkotására is sor került. A lakossági igényeket is figyelembe véve szabályozza a közterületeken történő rendezvények megtartásának, a kerthelyiségekben és teraszokon történő hangosító berendezések használatának szabályait. 
Az Önkormányzat továbbra is támogatja a méhnyakrák elleni védőoltást a városban és idén is megrendezik a "Vásároljon Fertődön" akciót.  

A népdal sikere Fertődön.

2012. augusztus 20.

Sikerrel zárult a Zenés Fertődi Esték idei rendezvénysorozata.

Szombaton este 18 órától telt ház előtt került sor Takács Éva népdalénekes koncertjére a fertődi Esterházy-kastély kápolnájában. A műsor nagy sikert aratott, ezzel is bizonyítva, hogy a népzenének, a népdalnak van jövője. 
Kocsis Ferenc polgármester köszönetet mondott a Műemlékek Nemzeti Gondnokságának a kastély kápolna rendelkezésre bocsátásáért. 

Álláshirdetés vezetői posztra.

2012. augusztus 15.

Pénzügyi osztályvezetői munkakör betöltésére írt ki pályázatot Fertőd.

Fertőd Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a Pénzügyi osztály pénzügyi osztályvezetői munkakörének betöltésére. Részletes kiírás: 
www.fertod.hu

Folytatódik a városrehabilitációs projekt.

2012. augusztus 10.

Megkezdődött az Eszterházát Süttörrel összekötő kerékpárút építése.

Ma délelőtt 10.00 órakor kezdődött a Fertőd városközpont megújítása projekt következő jelentős beruházásának, az Eszterházy kastélyt a süttöri Szent András templommal összekötő kerékpárútnak a munkaterület átadása. 
A kivitelezés befejezésének határideje 2012. október 18. 
Ezen munkák keretében készül el a Szent András templom előtti tér rendezése is, amelynek határideje 2012. szeptember 7. 
A fejlesztés elsősorban a süttöri városrészből az eszterházai városrészbe kerékpárral közlekedő iskolások biztonságát hivatott növelni, de a kerékpáros turizmus is haszonélvezője az új útnak. 

Értékes ajándék Fertődnek.

2012. július 6.

A Venezuelai Bolivári Köztársaság szobrot ajándékozott Fertőd városának.

Csütörtökön este a Magyar Tudományos Akadémián Dra. Adriana Alejandra Gottberg Gil a Venezuelai Bolivári Köztársaság Magyarországi nagykövete adta át Francisco de Miranda marsall mellszobrát Kocsis Ferencnek, Fertőd város polgármesterének. 
A Venezuelai Bolivári Köztársaság nemzeti ünnepén, a Függetlenség Napján megtartott rendezvényen beszédet mondott Venezuela nagykövete és Fertőd város polgármestere is. A polgármester kiemelte: Különösen megtisztelő, hogy a Venezuelai Bolivári Köztársaság nemzeti hőse, Francisco de Miranda marsall szobrával ajándékozta meg Fertőd városát. A szobor méltó helyen kerül felállításra a városban, emlékeztetve a kiváló államférfi eszterházai látogatására, Joseph Haydn barátságára. 
Az ünnepségen jelen voltak Közép- és Dél-Amerika nagykövetei, képviseltette magát a külügyminisztérium, valamint a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága is. 

Megkezdődött a "Zenés Fertődi esték" rendezvénysorozata.

2012. június 10.

Sikert aratott a zeneiskola fúvószenekara.

Ma 18.00 órakor a fertődi Joseph Haydn Zeneiskola fúvószenekarának nagy sikerű koncertjével megkezdődött a Fertőd Város Önkormányzata által szervezett "Zenés Fertődi Esték" rendezvénysorozat. Az augusztus végéig tartó koncertsorozat helyszíne az egykori Eszterháza. A koncerteket két helyszínen, a Muzsikaház udvarán, illetve az Esterházy-kastély kápolnájában rendezik meg.

A második koncertre június 15-én a Kastélykápolnában kerül sor, ahol a Fontegara blockflöte együttes ad koncertet. 

Önkormányzati Kft alakul Fertődön 

2012. május 31.

100%-os önkormányzati tulajdonban lévő Kft. létrehozása mellett döntött Fertőd Város Képviselő-testülete. 

A Képviselő-testület mai ülésén a "Fertődi Városgazda Kft" létrehozása mellett döntött. A Kft elsődlegesen a városfenntartási munkákat látja el, de a tevékenységi köreinek skálája meglehetősen széles. 
A mai ülésen tettek esküt a város új képviselői: Szemerits Zsolt (JOBBIK) és Horváth László (független). 
A testület elfogadta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2011. évi Fertőd város-béli ellátásáról készült értékelést, továbbá döntött a Fertőd, Fő út 2. és Béke út 4/A (egykori mozik) épületek közösségi célú hasznosításáról. 
2012. június 6-án 17.00 órától Lakossági Fórumot rendeznek, ahol a hét elején megkezdődött rekultivációs munkálatok, valamint a Kulturális és Szolgáltató Központ megépíthetősége lesz a téma. 

Tenderkiírás a városrehabilitáció Fertődön témában

2012. május 21.

Megjelent a Kulturális és Szolgáltató Központ kialakítása Fertődön Kbt. szabályai szerinti tender kiírása. 

Megjelent a "Kulturális és Szolgáltató Központ kialakítása Fertőd, volt laktanya területén" tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás tender kiírása. 
Részvételi jelentkezési határidő: 2012. május 30. (09.00 óra) 

Rendkívüli ülést tartott Fertőd város Képviselő-testülete.

2012. május 17.

Lemondott két képviselő a mandátumáról.

Ma reggel 8.00 órától rendkívüli ülésen tárgyalta a testület a Város rehabilitációs projekt projektmenedzselésére és műszaki ellenőrzésére kiírt tendert, melynek következtében eredményhirdetésre a mai napon nem kerülhet sor, mivel ismételt hiánypótlás bekérése vált szükségessé. Téma volt a nemrég lezajlott szalmonella fertőzés is, melynek kapcsán vizsgálatot kezdeményezett a testület. A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy az Önkormányzat megtett-e minden szükséges intézkedést mind a fertőzésben érintett gyermekek szülei tájékoztatása vonatkozásában, mind pedig a hasonló esetek elkerülése érdekében. A vizsgálat nem foglalkozik sem az ÁNTSZ, sem pedig az állategészségügy hatáskörébe tartozó kérdésekkel, így nem vizsgálja a közétkeztetési szolgáltatást ellátó vállalkozás esetleges felelősségét sem. 
Napirenden kívül Gergácz Imréné és Patonai Tamás képviselők bejelentették mandátumukról történő lemondásukat, melyet a polgármester elfogadott. 
A 2012. január 15-én megtörtént időközi választás eredménye alapján a képviselői hely betöltésére Szemerits Zsolt (JOBBIK) és Horváth Lajos Csaba (FIDESZ-KDNP) következnek. 

Fegyelmi büntetést kapott Fertőd város jegyzője.

2012. május 4.

Lezárult a vizsgálat dr. Füzi Norbert, Fertőd város jegyzője ügyében.

Pénteken meghozta határozatát Fertőd Város Képviselő-testülete Fegyelmi Tanácsa dr. Füzi Norbert jegyző ügyében. A polgármester munkájának akadályoztatásában, az adott utasításainak végre nem hajtásában, az Önkormányzat gazdasági érdekeinek súlyos megsértésében, valamint a Polgármesteri Hivatal működésének veszélyeztetésében megnyilvánuló, az 1990. évi LXV. törvény 35. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének vétkes megszegése alapos gyanúja miatt indított fegyelmi eljárás dr. Füzi Norbert jegyzőt megrovás fegyelmi büntetéssel büntette. 

Szalmonella fertőzés Fertődön.

2012. május 3.

Lezárult a vizsgálat az óvodákat és iskolát érintő szalmonella fertőzés ügyében.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Sopron-Fertődi Kistérségi Népegészségügyi Intézet (ÁNTSZ) megküldte hivatalos tájékoztatását a lezajlott fertőzéssel kapcsolatosan, mely városunk honlapján olvasható ( www.fertod.hu ). 
A fertőzéssel részletesen foglalkozik a "Kisalföld" című napilap is: http://www.kisalfold.hu/soproni_hirek/nem_ketseges_szalmonella_fertozes_...

Ismét zenei versengés Fertődön.

2012. április 26.

III. Regionális Furulyaverseny az Esterházy kastélyban.

A tegnap zajlott zenei vetélkedőt a Joseph Haydn Zeneiskola szervezte és rendezte. 
A harmadik alkalommal megrendezett vetélkedőre ezúttal öt megye 18 iskolája nevezett be és több mint ötven tanuló produkciója volt hallható. 
Az idei évben először Felvidéki (Ipolyság) diákok is indultak a megmérettetésen. 
Négy, az aranyfokozatnál is kiemelkedőbb díj is kiosztásra került: a négy nívódíj mellett nyolc kiemelt arany fokozat is "gazdára" talált. 

Soproni és Balfi bor vitte el a "pálmát".

2012. április 25.

Ismét megválasztották Fertőd Város Borát.

Ezúttal az április 7-én megnyitott fertődi Kastélykert Pizzériában került megrendezésre a "Fertőd Város Bora" verseny. 
Ezúttal 13 fehér-, négy rozé- és 17 vörösbor indult a megmérettetésen. 
A Fertőd Város Bora 2012 címet idén fehérbor kategóriában a Lővér Pince, Sopron 2011-es évjáratú "Soproni Savignon Blanc" bora, míg vörösbor kategóriában a Heiner Pincészet, Balf 2009-es évjáratú "Soproni Zweigelt" bora nyerte.

Fertőd Város Bora - 2012.

2012. április 13.

Borverseny Fertődön.

Idén is megrendezésre kerül a "Fertőd Város Bora" borválasztás. 
A hagyományokhoz híven idén is egy fehér (vagy rozé) és egy vörös bor nyerheti el ezt a címet. 
A versenyfelhívás elérhetősége:  www.fertod.hu

Közmeghallgatás volt ma Fertődön

2012. március 21.

Ismét ülésezett Fertőd Város Képviselő-testülete. 

Ma 17.00 órára hirdetett közmeghallgatáson a Városközpont megújítása beruházás jelenlegi helyzetéről, valamint a városfenntartás aktuális kérdéseiről tájékozódhattak az érdeklődők. Kocsis Ferenc polgármester részletesen beszámolt a rövid távon tervezett felújítási-, valamint városszépítési munkálatokról. 
A Közmeghallgatást követő Képviselő-testületi ülésen az új törvényi előírásoknak megfelelően átalakították a Közbeszerzési Bizottság összetételét, döntöttek a Kapuvári Vízitársulat kezelésében lévő vízfolyások ügyében. Képviselői indítványra március 28-ra halasztották a támogatási kérelmek elbírálását. Az első félévi támogatási kérelmek beadási határidejéül 2012. március 26-án 15.00 órát jelölték meg. 
Ezt követően beszámoló hangzott el a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, valamint a Babos József Térségi Általános Iskola elmúlt évi tevékenységéről az intézményvezetők prezentálásában.

Elfogadták Fertőd 2012. évi költségvetését

2012. március 6.

Másodszor tárgyalták érdemben a város 2012. évi költségvetését. 

Ma 17.00 órakor kezdődött ülés első napirendi pontja a város ezévi költségvetése volt. Az előző napon a Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság által több helyen pontosított tervezetet a képviselők elfogadták. 
A költségvetés főösszege 1,115 Mrd forint, melynek bevételi oldalán 33 MFt működési hitel felvétele szerepel. 
Mint Kocsis Ferenc polgármester elmondta, a szoros és ésszerű takarékos gazdálkodás eredményeképpen sikerült a 2010. év óta tervezett 60 MFt működési hiteligényt 33 MFt-ra mérsékelni (az önkormányzat likviditása nem tette szükségessé a hitelfelvétel realizálását, mint ahogy arra jelenleg sincs szükség). 

Megtartotta 3. ülését Fertőd Város Képviselő-testülete

2012. február 14.

Napirenden a város 2012. évi költségvetése. 

Hétfőn 17.00 órától ülésezett Fertőd Város Képviselő-testülete. Tárgyalták a 2012. évi költségvetést, döntöttek a 2012-2013-2014 évben végzendő szúnyoggyérítési munkákról. Határozat született a Munkaügyi Központ Fertődi Képviseletének ügyében is, miszerint 2012. március 1-től a város ingyen biztosítja a Képviselet részére az irodahelyiséget. A városrehabilitációs pályázat részét képező, Kastély-Szent András templom közötti kerékpárút és templom előtti tér kivitelezésére új közbeszerzési pályázat kerül kiírásra, mivel az elmúlt év őszén kihirdetett eredményt a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisítette.

Ülésezett Fertőd Város Képviselő-testülete

2012. január 30.

Napirenden volt az Informatikai Szabályzat, továbbá fegyelmi eljárást indítottak.

A ma délelőtt tartott ülésen a képviselők döntöttek az Önkormányzat Informatikai Szabályzatának felülvizsgálatáról. 
Áttekintették a városrehabilitációs projekt készültségi fokát, határozatot fogadtak el annak mielőbbi megvalósítása érdekében történő intézkedésekről. 
A 2012. évi költségvetés előkészítése kapcsán ütemtervet fogadtak el a Bizottsági- és testületi ülések megtartásáról, munkaértekezletek időpontjáról. 
Zárt ülésen hozott testületi döntés eredménye: fegyelmi eljárást indítottak dr. Füzi Norbert jegyző ellen. 

Megalakult Fertőd Képviselő-testülete

2012. január 26.

Az újraválasztott Kocsis Ferenc polgármesterrel az időközi választást követően hivatalosan is megalakult az új Képviselő-testület.

Mint ismeretes, 2011. november 2-án feloszlatta magát Fertőd Város Képviselő-testülete. A 2012. január 15-re kitűzött időközi helyhatósági választást magas részvétel (61,5 %) mellett bonyolították le. Kocsis Ferencet, Fertőd korábbi polgármesterét újraválasztották, rajta kívül csak Patonai Tamás képviselő került be (több visszalépés következtében) a korábbi képviselők közül az új testületbe. 
A polgármester valamint a képviselők letették az esküt, majd átvették megbízóleveleiket. 
Ezt követően megválasztották az új alpolgármestereket (dr. Irinkov Dimiter Mihály és Kisberk Ferenc Győző), valamint a Bizottságok tagjait - akik megválasztásukat követően esküt tettek. 
A 6 fő képviselőből és a polgármesterből álló testület 1 fő (Patonai Tamás - FIDESZ/KDMP) kivételével független jelöltekből áll. 
A testület további tagjai: Gergácz Imréné, Horváth Tibor, dr. Irinkov Dimiter Mihály, Kisberk Ferenc Győző, Szabó Antal. 

Helyi önkormányzati időközi választás Fertődön

2012. január 19.

Három képviselő visszaadta mandátumát.

A mai napon két megválasztott képviselő (Kóródi Sándor és dr. Molnár Ferenc Mihály), valamint Garab Gábor Károlyné képviselő-jelölt visszaadta mandátumát, melynek következtében a 
Képviselő-testület összetétele az alábbi:

 • Polgármester: Kocsis Ferenc (független)
 • Képviselők:
  • Gergácz Imréné (független)
  • Horváth Tibor (független)
  • dr. Irinkov Dimiter Mihály (független)
  • Kisberk Ferenc Győző (független)
  • Patonai Tamás (FIDESZ-KDNP)
  • Szabó Antal (független)

A Képviselő-testület alakuló ülésére 2012. január 25-én (szerdán) 17.00 órától kerül sor.

Helyi önkormányzati időközi választás Fertődön

2012. január 16.

Eredményesen zárult az időközi választás.

2012. január 15-én vasárnap 06.00-19.00 óra között lehetett szavazni Fertődön a polgármester, valamint a képviselők személyére. Mint az ismert, Fertődön a Képviselő-testület 6 fő képviselőből és a polgármesterből tevődik össze. 
A még nem hivatalos végeredmény vasárnap éjfél után került nyilvánosságra, miszerint az új Képviselő-testület összetétele az alábbi:

 • Polgármester: Kocsis Ferenc (független)
 • Képviselők:
  • Gergácz Imréné (független)
  • Horváth Tibor (független)
  • dr. Irinkov Dimiter Mihály (független)
  • Kisberk Ferenc Győző (független)
  • Kóródi Sándor (FIDESZ-KDNP)
  • dr. Molnár Ferenc Mihály (független)

Tenderkiírás közterületek fenntartása Fertődön témában

2012. január 9.

Megjelent a Fertőd város közigazgatási területén közterület fenntartása tárgyú, Kbt. szabályai szerinti tender kiírása.

2011. december 19-én jelent meg a "Fertőd város közigazgatási területén közterület fenntartása" tárgyban kiírt, a Kbt. 249. §-a szerinti egyszerű közbeszerzési eljárás tender kiírása. 
A kiírás 2012. január 4-én módosításra került.  
Az ajánlatok benyújtásának új határideje: 2012. január 27. (10.00 óra)

Újévi koncert Fertődön

2012. január 2.

Az Ágfalvi Fúvószenekar adott koncertet az év első napján.

A város polgármestere szerint hagyományteremtő szándékkal első alkalommal rendeztek újévi koncertet Fertődön. A 16 órakor kezdődött műsor nagyon sok érdeklődőt vonzott. Az Ágfalvi Fúvószenekar ezen rendezvényre összeállított repertoárja nagy sikert aratott. 
Kocsis Ferenc polgármester elmondása szerint a rendezvényt Irinkov D. Mihállyal együtt szervezték és rendezték, helyi vállalkozók támogatásával. Bízik abban, hogy a jövő évi koncert szervezését már az Önkormányzat végzi, így is ápolva Joseph Haydn örökségét a zene városában.  

Aláírásra került a "nagyprojekt" támogatási szerződése

2011. december 8.

Aláírták "A városközpont megújítása Fertődön" című NYDOP pályázat támogatási szerződését.

Ma reggel 08.30 órakor került sor a több mint 675 MFt-os nagyberuházás támogatási szerződésének aláírására. 
Mint azt Kocsis Ferenc polgármester elmondta, az elhúzódott aláírás ellenére teljes erővel folynak az előkészítési munkálatok hiszen az idő sürget. 
A 79,4 %-os támogatási intenzitású projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja 2010. június 2-a volt, míg a fizikai megvalósulás tervezett napja: 2013. február 1. 


Megtartotta 27. ülését Fertőd Város Képviselő-testülete

2011. december 2.

A 2012. évi költségvetési koncepciót is tárgyalta Fertőd Város Képviselő-testülete szerdán.

November 30-án délután 15 órától ülésezett Fertőd Város Képviselő-testülete. A költségvetési rendelet módosítása mellett elfogadásra került a 2011. évi III. negyedévi költségvetési beszámoló. Tárgyaltak a 2012. évi költségvetési koncepcióról, bár az Önkormányzati törvény-, valamint a nemzeti köznevelésre vonatkozó törvény elfogadására meg nem került sor - pedig azok jelenősen befolyásolhatják a város jövő évi költségvetését. 
Elfogadták a 2012. évi belső ellenőrzési tervet, döntöttek a tervezett hulladékudvar új helyen történő megvalósításához szükséges tervezési munkálatok elindításáról. 
Az Önkormányzat kifejezte abbéli szándékát, hogy be kíván lépni a Fogyatékosok Napközi Otthona intézmény fenntartására létrehozott kapuvári székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Társulásba. 
A képviselők ugyanakkor elutasították a testület által 2011. szeptember 28-án meghozott, részben jogszabálysértő önkormányzati határozat módosításdára irányuló, a polgármester által előterjesztett határozatot. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételének végrehajtására, így a jogszabálysértés megszüntetésére 2011. december 15-ig van lehetőség, ezért azt újra fogja tárgyalni a testület. 

Kínai befektetők tárgyaltak Fertődön

2011. november 3.

Fertőd felkeltette a távol keleti befektetők érdeklődését. 

Fertőd Város polgármestere meghívására kínai befektetők látogattak szerdán Fertődre. 
Kocsis Ferenc polgármester tájékoztatása szerint a Fertődre Bécs érintésével érkezett vendégek elsősorban a turisztika, az idegenforgalom és a kultúra területén szándékoznak beruházni a Fertő parti kisvárosban. 


Feloszlatta magát Fertőd Város Önkormányzata

2011. november 2.

Meglepő eredménnyel zárult a Képviselő-testület mai ülése. 

Fertőd Város Önkormányzata a mai napon feloszlatta önmagát, bár a polgármesternek a feloszlatás körülményeivel kételyei voltak. 
A polgármester szerint Fertőd sokkal többet érdemel, mint amit az elmúlt egy évben a Képviselő-testület nyújtott a városlakóknak. 
Abban bízik, hogy az időközi választás eredménye a város tényleges javát fogja szolgálni. 


Tenderkiírás a városrehabilitáció Fertődön témában

2011. október 28.

Megjelent a kerékpárút építés Fertődön Kbt. szabályai szerinti tender kiírása. 

Megjelent a "Fertődön kerékpárút építése és a süttöri templom előtti tér burkolása" tárgyban kiírt, a Kbt. 249. §-a szerinti egyszerű közbeszerzési eljárás tender kiírása. 
Az ajánlatok benyújtási határideje: 2011. november 14. (10.00 óra) 


Lakossági tájékoztató Fertődön

2011. október 27.

Tájékoztatóra hívta a város lakosságát Fertőd város alpolgármestere. 

A meghirdetett közmeghallgatás és Képviselő testületi ülés - 2011. október 28. - előtt két nappal lakossági tájékoztatóra hívta a város lakosságát dr. Molnár Ferenc Mihály alpolgármester. 
A tájékoztatón Kocsis Ferenc polgármester hivatalos elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni. 
A meghirdetett közmeghallgatás - a képviselők előzetesen bejelentett távolmaradása miatt - immár másodszor elmarad.

 

Magas rangú vendég Fertődön 

2011. október 21.

Fertődre látogatott a Venezuelai Bolivári Köztársaság követe. 

Fertőd város polgármestere a Venezuelai Bolivári Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége első számú vezetőivel - Dra. Adriana Alejandra Gottberg Gil követtel és Miriam Elena Castellanos De Saatdjian tanácsossal - tárgyalt pénteken.

A mindvégig szívélyes és közvetlen hangvételű megbeszélés tárgya az együttműködési lehetőségek kulturális és gazdasági területeken. 
A megbeszélést követően a város vendégei Fertőd nevezetességeit is megtekintették. 


Közétkeztetési szolgáltatás ellátása Fertődön 

2011. október 19.

Tenderbontás: Közétkeztetés Fertődön. 

A Közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően került kiírásra Fertőd Város Önkormányzata és intézményei közétkeztetésének biztosítására vonatkozó tender. Az éves szinten mintegy 31 MFt (bruttó) forgalmat generáló szolgáltatás iránt szokatlanul alacsony volt az érdeklődés. A beadási határidőre mindössze két pályázat érkezett, jelentette be Kocsis Ferenc polgármester. 

Kocsis Ferenc polgármester

A Fertődi Malom emlékére

Kocsis Ferenc (1926-1977)

Kocsis Ferenc 1926. február 23-án született Himodon. Édesanyja korai halála miatt (1937) fiatalon Gyóróba került, az ottani - magántulajdonban lévő - vizimalomban dolgozott 1937-től 1950-ig. 1950. július 28-án házasságot kötött. Ezzel egyidőben a Kiscenki Állami Malomba került, molnárnak.

1951-ben áthelyezték Eszterházára, ill. az akkor már Fertődre, ahol szintén molnárként dolgozott, majd 1961-1962 -ben Szigetszentmiklóson elvégezte a főmolnár továbbképző szakiskolát. 1962-től főmolnár beosztásba került a Fertődi Állami Malomban.

A későbbiek során a magyarországi malombezárások Fertődöt sem kerülték el, így az üzem Takarmánykeverő Üzemként működött tovább. Kocsis Ferenc új beosztása művezető/műszakvezető lett.

Munkatársai megbecsülték, munkájáért számos elismerésben részesült (Kiváló Dolgozó, Élelmiszeripar Kiváló Dolgozója).

1977. augusztus 4-én - egy munka közben szerzett sérülés következményeként - üzemi balesetben a Győri Honvéd Kórházban elhunyt.
 Az egykori Fertõdi Malom leszerelés alatt.
(A felvételek Fertõdön készültek, 1999. január 4-én.)


Az egykori Fertõdi Malom irodaépülete és mázsaháza.

(A felvétel Fertõdön készült, 1999. január 4-én.)


Az egykori Fertõdi Malom bontás alatt.

(A felvételek Fertõdön készültek, 1999. június 9-én.)


Az egykori Fertõdi Malom bontás alatt. Külsõ felv. ill. fszt. Hengerpad.

(A felvételek Fertõdön készültek, 1999. június 9-én.)Az egykori Fertõdi Malom bontás alatt. Belső felvételek.

(A felvételek Fertõdön készültek, 1999. június 9-én.)


Az egykori Fertõdi Malom bontás alatt. Belső felvétel.

(A felvételek Fertõdön készültek, 1999. június 9-én.)

A környék malmai

Gyóró:(A felvételek Gyóróban készültek, 2006. március 29-én.)

Egykor... 1960  

A Gyóróban lévő vizimalom azon kevesek egyike, melynek malomkereke vízszintes (fekvő) elrendezésű.
A malom rekonstrukció alatt áll, várhatóan 2006. nyár végétől lesz látogatható állapotban.

Állami Malom - Kiscenk (Nagycenk, Kiscenki utca 60.):

(Fotó: 2000.10.02.) (Fotó: 2016.)

 

Vizimalom - Fertőendréd:

(A felvételek Fertőendréden készültek, 2006. március 29-én.)

Vizimalom - Röjtökmuzsaj:

(A felvétel Röjtökmuzsajon készült, 2001. évben.)
A felvételeket készítette: Kocsis Ferenc

Templomok Fertődön

Eszterháza, Szent Kereszt Templom (Épült: 1985/86-ban) (Fotók: Kocsis F.)

A Szent Kereszt Templom 1985-86 -ban épült Eszterházán, Koloszár György lelkipásztor kezdeményezésére a korábbi egyéb célú épületbõl ("népház") kialakított templom mögött. A templom Koloszár György lelkipásztor áldozatos munkája következtében, a hívõk által összeadott pénzekbõl, külföldi (osztrák, német, kanadai, USA-beli, stb.) egyházi szervezetektõl kapott anyagi támogatásból, VÁM kedvezmény formájában jelentkezett állami támogatással, a lakosság nem jelentéktelen fizikai munkájának igénybevételével épült fel. A római katolikus templom felszentelésére 1986 -ban került sor. Az oltárképeket Udvardi Erzsébet mûvésznõ festette. A fõ oltárkép az "Eszterházai golgota" címet viseli, 1986-ban készült. A templomépítõ lelkipásztor emlékére 1995. húsvétján emléktábla avatására került sor a Szent Kereszt Templomban. A templom és közvetlen környéke gondozottságával, küllemével például szolgál.
 


Udvardi Erzsébet: Eszterházai golgota                       Emléktábla (Fotók: Kocsis F.)

Süttör, Szent András Templom (Fotó: Kocsis F.)

"Az eszterházi katolikus hívek 1934 májusában harangtorony építéséhez fogtak, amelyet terveik szerint később kápolnává kívántak nagyobbítani. Az építés költségeihez az egykori jegyzőkönyv tanúsága szerint a község is hozzájárult."
"Tervezője és építésvezetője Schinkó Ferenc, hercegi uradalmi főépítőmester volt. Kápolnává bővítése nem valósult meg, mert az építészetileg is szép kivitelezésű tornyot 1976-ban lebontották..."
"Az eszterházi Historia Domus feljegyzése szerint a harangozást Balázs Alajos uradalmi alkalmazott "nagy tekintéllyel és hozzáértéssel végezte közmegelégedettségre, haláláig - 1969. december 7-ig". Harangja, ma a templom mellett látható haranglábon nyert elhelyezést."

(Bertha János - Idézet a "Süttör-Eszterháza, Fertőd" című könyvből)


Eszterháza, egykori harangláb
Az egykori harangláb (harangtorony) a Fő út 25. szám alatti telek telekhatárán állott, közvetlenül a járda mellett.