Templomok Fertődön

Eszterháza, Szent Kereszt Felmagasztalása Templom (Épült: 1985/86-ban) (Fotók: Kocsis F.)

A Szent Kereszt Felmagasztalása Templom 1985-86 -ban épült Eszterházán, Koloszár György lelkipásztor kezdeményezésére a korábbi egyéb célú épületből (“népház”) kialakított templom mögött. A templom Koloszár György lelkipásztor áldozatos munkája következtében, a hívők által összeadott pénzekből, külföldi (osztrák, német, kanadai, USA-beli, stb.) egyházi szervezetektől kapott anyagi támogatásból, VÁM kedvezmény formájában jelentkezett állami támogatással, a lakosság nem jelentéktelen fizikai munkájának igénybevételével épült fel. A római katolikus templom felszentelésére 1986 -ban került sor. Az oltárképeket Udvardi Erzsébet művésznő festette. A fő oltárkép az “Eszterházai golgota” címet viseli, 1986-ban készült. A templomépítő lelkipásztor emlékére 1995. húsvétján emléktábla avatására került sor a Szent Kereszt Templomban. A templom és közvetlen környéke gondozottságával, küllemével például szolgál.

Udvardi Erzsébet: Eszterházai golgota

Emléktábla

(Fotók: Kocsis F.)

Süttör, Szent András Templom (Fotó: Kocsis F.)

“Az eszterházi katolikus hívek 1934 májusában harangtorony építéséhez fogtak, amelyet terveik szerint később kápolnává kívántak nagyobbítani. Az építés költségeihez az egykori jegyzőkönyv tanúsága szerint a község is hozzájárult.
“Tervezője és építésvezetője Schinkó Ferenc, hercegi uradalmi főépítőmester volt. Kápolnává bővítése nem valósult meg, mert az építészetileg is szép kivitelezésű tornyot 1976-ban lebontották…”
“Az eszterházi Historia Domus feljegyzése szerint a harangozást Balázs Alajos uradalmi alkalmazott “nagy tekintéllyel és hozzáértéssel végezte közmegelégedettségre, haláláig – 1969. december 7-ig”. Harangja, ma a templom mellett látható haranglábon nyert elhelyezést.”

(Bertha János – Idézet a “Süttör-Eszterháza, Fertőd” című könyvből)

Eszterháza, egykori harangláb

Az egykori harangláb (harangtorony) a Fő út 25. szám alatti telek telekhatárán állott, közvetlenül a járda mellett.